Interview Ruud Herold, Process Engineer bij Danieli Corus

Interview Ruud Herold, Process Engineer bij Danieli Corus

Ruud Herold, man van staal bij Danieli Corus

Ruud Herold maakte na een reorganisatie de overstap naar Process Engineer in de ijzer- en staal industrie bij Danieli Corus. Na 30 jaar bij Shell gewerkt te hebben is dit een nieuwe tak van sport voor de ervaren Senior Process Engineer Ruud. De detachering verliep via Selectum, expert op het gebied van process engineering. Ruud deelt graag zijn ervaringen en visie in een bevlogen gesprek.

Wat houdt je werk als Process Engineer in?

Als Senior Process Engineer begeleid je het hele proces van een industrieel proces ontwerp. Je voert berekeningen uit, neemt alle parameters mee en zorgt ervoor dat alle procesdimensies aan bod komen. Het doel is dat het proces goed werkt en veilig is. Bij Danieli Corus werken we vooral met staal- en aluminium gerelateerde processen zoals de zogenaamde blast furnace (hoogoven) en het veilig schoonmaken en bewerken van de gassen die bij het productieproces vrijkomen. In een hoogoven mengt men ijzererts met hete lucht waardoor ijzer geproduceerd wordt. Dat ijzer wordt in een ander proces omgezet in staal dat bijvoorbeeld in auto’s gebruikt wordt. Ik houd mij momenteel vooral bezig met het gasbehandelings gedeelte van dit primaire blast furnace proces. Bij process engineering begint eigenlijk het werk: wat moet er gebeuren, welke materialen gebruik je, welke experts schakel je in en hoe reken je alles door.

Wat vind je het mooiste aan je werk?

Ik zit nu bijna anderhalf jaar bij Danieli Corus en ik leer nog elke dag bij. We werken met hoge temperatuur processen die onder druk staan en gevaarlijke gassen produceren. Je moet daarom heel kritisch zijn op je wat je doet en dat houdt me scherp. In vergelijking met mijn vorige functies ben ik nu meer bezig met engineering en research en minder met het aansturen van mensen. Ik zit veel dichter op de details van het vak en dat vind ik in deze fase van mijn leven erg mooi. Ook het ontwerpen van en bouwen aan projecten vind ik een zeer interessant aspect van mijn werk. Het geeft veel voldoening als een ontwerp waar ik aan mee heb gewerkt uiteindelijk gebouwd wordt.

Hoe ben je in contact gekomen met Selectum?

Ik ging weg bij Shell en wilde tot mijn 64e nog een paar jaar overbruggen met een laatste interessante functie. Dus stortte ik mij op een intensieve zoektocht, veelal via LinkedIn. Remco Piso van Selectum benaderde mij uiteindelijk voor een gesprek. Hij is ook aanwezig geweest bij mijn sollicitatiegesprek hier bij Danieli Corus.

Hoe is de samenwerking met Selectum bevallen?

Goed. Selectum heeft deze baan voor mij gevonden, waar ik heel blij mee ben. Inmiddels zit ik hier op basis van een jaarcontract. Selectum heeft goed naar mijn wensen geluisterd. Zo wilde ik absoluut niet in de regio Rotterdam geplaatst worden (teveel files vanuit mijn woonplaats Hoofddorp). Selectum keek netjes alleen naar werkgevers op een voor mij redelijke reisafstand. Bij Selectum word je serieus genomen en met respect behandeld. Alleen al daarom zou ik ze aanbevelen bij anderen uit mijn netwerk.

Welke ontwikkelingen zie jij in je vakgebied/de techniek?

Technisch gezien is er een sterke trend naar verbeteringen in automatisering alsmede de ontwikkeling van nieuwe materialen. Er komen continu slimme systemen bij, zodat je steeds minder mensen in de fabriek nodig hebt. Nieuwe materialen maken het mogelijk om processen op een andere manier dan gebruikelijk is uit te voeren en/of kosten te besparen. Ook zie je veel fusies van bedrijven in de industrie. Ze gaan samen en worden groter, inclusief de bijbehorende automatisering.

En dan hebben we nog grootscheepse CO2 vraagstukken en de klimaatdiscussie. We zoeken elke dag naar oplossingen om het klimaat zo min mogelijk te belasten. Maar dé oplossing, de zogeheten ‘golden bullet’, is nog niet zo makkelijk te vinden. Onze maatschappij is er economisch en technisch nog niet op ingericht om klimaatneutraal te functioneren. Kijk maar naar de overgang van gas naar elektrisch, daar komt veel meer bij kijken dan we nu in huis hebben.

Als Process Engineer moet je met een helicoptervisie naar de uitdagingen kijken. Misschien vinden we de golden bullet niet, maar moeten we werken met samenwerkende deeloplossingen. Dat zijn de afwegingen en uitdagingen van nu. Daar heb je veel samenwerking en excellente engineers voor nodig.

Hoe herken je zo’n excellente Process Engineer?

Een excellent iemand heeft drie sterke eigenschappen. Ten eerste heeft hij of zij een intuïtief gevoel over waar de pijnpunten liggen en vaak heeft deze ook al een oplossing paraat. Doorgaans klopt die intuïtie en hoeft alleen nog maar bevestigd te worden door rekenwerk. Een goede, gedegen Engineer rekent het probleem eerst door en trekt op basis daarvan zijn conclusies. Maar een excellente engineer heeft er ook nog de bekende ‘gutfeeling’ voor. Zoiets heb je vaak van nature al en ontwikkel je verder door ervaring en kennis op te bouwen.

Ten tweede pakt een excellente Process Engineer dingen heel snel op. Vaak heeft zo iemand aan een half woord genoeg, kan zijn of haar gedachtegang ook goed uitleggen en is prettig in de omgang en samenwerking. Ten derde heb je een sterke ‘sense of reality’ nodig. Bij excellentie hoort weten waar je staat, samen met een bepaalde bescheidenheid. Je moet een realistisch zelfbeeld hebben over wat je kan en de uitdagingen noch onderschatten, noch overschatten.

Wat staat er vandaag nog in je agenda?

Vanmiddag ga ik met collega’s in gesprek om een aantal veranderingen te definiëren. We zijn bezig in een designproces aangaande gas cleaning en we willen iets veranderen. Een besluit dat nauwgezetheid vereist, want elke verandering heeft consequenties voor de rest van het proces.

Heb je nog famous last words?

Ik ben hier goed onder pannen gekomen, dankzij Selectum. Remco Piso heeft tijdens mijn detachering regelmatig contact met mij gehad. Hij kwam af en toe langs en hield bij hoe het ging. Dat soort kleine dingen maakt het voor mij heel prettig om met Selectum in contact te blijven. Het zijn welbestede jaren zo vlak voor mijn pensioen!

N.B. Inmiddels is deze collega, na een lange periode in dienst bij en in afstemming met Selectum, bij onze opdrachtgever in vaste dient getreden.

Vind je Selectum leuk? Word een Selectum insider!

Selectum b.v.
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
070 – 324 28 00