Sr. Inspector (opslagtanks) Europoort-rotterdam Zuid-Holland

Sr. Inspector (opslagtanks)
Soort dienstverband: Detachering
Sector: Olie en gas
Salarisklasse: vanaf €4500,-
Vacaturenummer: O230107
Gert Jan Pleijsier
Interesse in deze vacature?

Informatie

Belangrijkste resultaatgebieden:

1. Beheer Inspectieprogramma en scope
Houdt toezicht op het RBI-proces, beheert en onderhoudt het inspectieprogramma en definiëert de scope voor o.a. het Maintenance Jaarplan (JP) en Turnaround (TA) events voor statische
drukapparatuur en opslagtanks (hierna te noemen equipment) voor één van de Business Teams, teneinde de technische integriteit van het equipment periodiek te beoordelen en een veilige operatie mogelijk te maken.

2A. Opstellen Herbeoordelingsplannen inclusief Inspectie- en NDO eisen
Stelt “Herbeoordelingsplannen” op en definieert de Inspectie- en NDO-eisen voor toegewezen equipment, legt deze ter beoordeling voor aan een Senior Inspector.

2B. Opstellen Keuringskaarten inclusief keuringseisen
Stelt “Keuringskaarten” op en definieert de keuringseisen voor toegewezen equipment, legt deze ter beoordeling voor aan een Senior Inspector

3A. Uitvoeren inspecties en opvolgen NDO
Voert wettelijke voorgeschreven visueel in-en uitwendige inspecties uit en volgt de uitvoering van het NDO aan de toegewezen equipment op binnen de hiervoor vastgestelde termijnen en conform goedgekeurde “Herbeoordelingsplannen”. Tekent de NDO rapporten af voor akkoord en legt de bevindingen van de inspecties en NDO vast in het “Visual Findings & NDT Results” document. Schrijft zonodig aanvullend NDO en/of reparatie voor.

3B. Opvolgen keuringseisen
Volgt de uitvoering van de keuringseisen aan de toegewezen equipment op binnen de hiervoor vastgestelde termijnen en conform goedgekeurde “Keuringskaarten”. Tekent op basis van de achterliggende documentatie in het fabricage boek elke afzondelijke keuringseis af voor akkoord.

4A. Beoordelen en rapporteren van inspectie-, NDO- en keuringsresultaten
Beoordeelt in onderlinge samenhang de inspectie-, Niet Destructieve Onderzoek- (NDO) en keuringsresultaten, maakt of verifieert restlevensduur berekeningen, interpreteert de consequenties voor de technische integriteit tijdens de komende bedrijfsperiode, initieert zonodig beheersmaatregelen zoals bv: aanpassen van de inspectie frequentie, initieren Maintenance activiteit, initieren toekomstige tussentijdse inspectie en/of initieren toekomstige reparatie en borgt deze in het Computerized Maintenance Management System (CMMS) en/of het Inspection Data Management Systeem (IDMS) Gaat na of het equipment in aanmerking komt voor Termijnverlenging. Legt de bevindingen en aanbevelingen vast in het “Inspection Report”.

4B. Beoordelen gerede Inspection documenten
Beoordeelt het afgehandelde “Inspection Report” inclusief eventueel onderliggende “Keuringskaart(en)” en autoriseert deze wanneer akkoord. Legt in geval van wettelijke inspectie activiteiten deze documenten ter autorisatie voor aan de Nederlandse Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) en draagt zorg voor de correcte en volledige administratieve afhandeling zodat de Gebruiker na inspectie en keuring drukapparatuur kan gebruiken die voldoen aan de door de overheid gestelde eisen t.a.v. de technische integriteit.

5. Beheer Inspection Data Management System (IDMS) en rapportage
Beheert het Inspection Data Management System (IDMS), voert zonodig een gap analyse en gap closure activiteiten uit, draagt zorg dat geconstateerde onvolkomenheden worden gecorrigeerd en verzorgt regelmatige rapportage vanuit het IDMS aan de interne klanten. Dit betreft rapportage van o.a.:

 • Uitgevoerde inspecties;
 • Bevindingen ten aanzien van de technische integriteit;
 • Geïnitieerde mitigerende maatregelen;
 • Jaarplanning;
 • Meerjarenplanning.

6. Op peil houden specifieke vakkennis
Houdt specifieke vakkennis op peil door proactief bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van:

 • NDO technieken;
 • Inspectie- & Keuringstechnieken;
 • Vigerende wet- en regelgeving.

7. Continu verbeteren van de Refinery Process Safety Performance

 • Ondersteunt bij de schadeonderzoeken;
 • Voert RCA’s uit in de hoedanigheid van teamlid of onderzoeksleider / voorzitter;
 • Neemt op initiatief van het Business Team deel aan multidisciplinaire risico-evaluatie.

Organisatie

Onze klant is een productiebedrijf gericht op de petrochemie met als belangrijkste activiteit de productie van brandstoffen en halffabrikaten.

Arbeidsvoorwaarden

Selectum brengt al 20 jaar opdrachtgevers en technici bij elkaar, voor zowel tijdelijke als vaste contracten. Wij ondersteunen jou graag in je carrière. Ons motto is “ieder op z'n plek!”. Naast een marktconform salaris binnen de branche hanteren wij de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in de CAO-uitzendkrachten van de ABU. Enkele voorbeelden zijn het aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ziektegeld regeling. Daarnaast keren wij een jaarlijkse winstdeling uit en we vergeten nooit je verjaardag!

Functie-eisen

Heeft kennis van Inspectie- & Keuringstechnieken en heeft ervaring met het opstellen van inspectie- en keuringsdocumenten Heeft ervaring met het beoordelen van een fabricageboek en het interpreteren van de bijbehorende keuringsdocumenten, waaronder:
 • Materiaal certificaten
 • Lasdocumenten
 • Warmtebehandelingsdocumenten
 • NDO rapporten
 • Conserveringsdocumenten (waaronder: coating / tracing & isolatie)
 • Persverklaringen
Heeft ervaring met het uitvoeren van Root Cause Analysis (RCA) en de daarbij toe te passen technieken Heeft een brede kennis van “Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry “(API 571) Heeft (voor de functie noodzakelijk) kennis van de vigerende wet- & regelgeving mbt drukapparatuur en opslagtanks, waaronder:
 • Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA2016) en Warenwet Regeling Drukapparatuur (WRDA2016)
 • Praktijkregels voor Drukapparatuur (PRD) en Pressure Equipment Directive (PED)
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 (PGS29) en EEMUA 159.
Is op een voldoende (voor de functie noodzakelijk) niveau vaardig met algemene software programma’s als:
 • Microsoft Office: File Explorer, Outlook, Word, Excel en Powerpoint
 • Adobe PDF reader & Creator
Is op een voldoende (voor de functie noodzakelijk) niveau vaardig met meer GPR specifieke software programma’s als; Is op een voldoende (voor de functie noodzakelijk) niveau vaardig met GPR Inspection specifieke software programma’s als:
 • Het Inspection Data Management System (IDMS); Credo
 • Het Maintenance Data Management System (MDMS); MCS

Contact

Ben je geïnteresseerd in deze functie van Sr. Inspector (opslagtanks)? Wil je meer weten? Neem dan contact op met Lennaert van Zon via 06-46007522 of stuur je CV door naar L.Zon@selectum.nl

Interesse in de vacature: Sr. Inspector (opslagtanks)?

Selectum b.v.
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
070 – 324 28 00